WRC Consulting to grupa znanych na rynku ekspertów, którzy posiadają doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów publicznych i przedsiębiorstw. Naszym głównym celem jest profesjonalna odpowiedź na potrzeby klientów i zastosowanie rozwiązań, wpływających na pozytywne budowanie ich marki oraz pozycji na rynku. Pomagamy wdrażać adekwatne procedury, które zawsze są w pełni dostosowane do specyfiki podmiotów, które zamawiają nasze usługi. Oferujemy szeroki zakres szkoleń, przygotowywania i wdrażania dokumentacji, audytów, a także stałej współpracy w ramach outsourcingu wybranych obszarów działalności naszych klientów.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, jak również kontroli zarządczej, prawa pracy oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych. Posiadamy uprawnienia audytorów wewnętrznych ISO27001. Na nasze doświadczenia składają się m.in. niezliczone godziny szkoleń, przygotowywanie klientów do kontroli UODO, projektowanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji dla nowych usług oraz wspieranie klientów w procesach certyfikacyjnych.

Pomagamy klientom przeprowadzić pierwsze sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, pierwszą analizę ryzyka, a następnie wspieramy ich w realizacji codziennych obowiązków związanych z ochroną danych. Wdrażamy Inspektorów Ochrony Danych w ich zadania i pomagamy realizować obowiązki. Sami także świadczymy usługi zewnętrznego IOD. Pomagamy wdrożyć od podstaw system kontroli zarządczej, opracować lub poprawić dokumentację oraz uporządkować procedury prawa pracy i prawa autorskiego. Oferujemy także szeroki zakres usług związanych z tłumaczeniem tekstów w języku angielskim oraz poświadczonych tłumaczeń z języka niemieckiego.


 

Świadczymy usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych dla biznesu oraz podmiotów prywatnych, w szczególności:

 • przeprowadzamy audyty zgodności przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych
 • wspieramy projektowanie rozwiązań informatycznych w zakresie uwzględnienia ochrony danych osobowych
 • pomagamy klientom dostosować aktualne procesy przetwarzania do zgodnych z przepisami, zaleceniami norm ISO oraz przepisami sektorowymi
 • tworzymy dokumentacje bezpieczeństwa i systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (także w języku angielskim i niemieckim)
 • przeprowadzamy analizy ryzyka i zagrożeń przetwarzania informacji
 • prowadzimy szkolenia zamknięte (tylko dla klienta), otwarte (dla wszystkich), indywidualne (dla IOD),
 • prowadzimy szkolenia i konsultacje online
 • zapewniamy usługę zewnętrznego IOD
 • pomagamy dostosować się klientom do wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Nasze usługi szkoleniowe obejmują m.in.:

 • szkolenia z ochrony danych osobowych (podstawowe, zaawansowane, dedykowane IOD)
 • warsztaty z ochrony danych osobowych
 • szkolenia z przeprowadzania analizy ryzyka i zagrożeń
 • szkolenia podstawowe z cyberbezpieczeństwa i prewencji zagrożeń w Internecie
 • szkolenia z systemu kontroli zarządczej
 • szkolenia ze stosowania prawa autorskiego w praktyce
 • szkolenia z prawa pracy