Trzon naszej marki tworzą prawdziwi pasjonaci, którzy potrafią przełożyć nudną teorię na praktykę. Liderem jest Sylwia Czub-Kiełczewska, która rozpoczynała pisząc blog oraz prowadząc szkolenia dla bibliotek. Z czasem nawiązała współpracę z Martą Rejner, która wsparła ją przy tworzeniu i audytowaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. W międzyczasie nawiązała się przyjaźń na gruncie „blogowym” pomiędzy Sylwią a Łukaszem Wojciechowskim, których blogi skutecznie uzupełniały się w treściach. Czas pokazał, że dla trójki ekspertów była to nie tylko doskonała współpraca zawodowa, ale także wspaniała przyjaźń, której efektem jest prężnie rozwijająca się marka WRC Consulting.  Wyróżnia nas wysoka jakość, zaangażowanie oraz dbanie o klientów, którzy odpłacają się zaufaniem oraz polecaniem naszych usług. Nie jesteśmy ekspertami od wszystkiego, za to jesteśmy naprawdę dobrzy w tym co robimy.


 

Sylwia Czub-Kiełczewska

Ekspert do spraw ochrony danych osobowych, szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl, a także LEX ochrona danych osobowych (Wolters Kluwer). Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych. Świadczy także usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych.

 

 

 

Marta Rejner

Ekspert od dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Posiada wykształcenie techniczne, jest specjalistą od przygotowywania i wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji, zarządzania ciągłością działania oraz wdrażania dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych. Ma doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora publicznego, w szczególności z urzędami, instytucjami kultury oraz placówkami medycznymi. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera biblioteki oraz prywatne praktyki lekarskie.

 

 

 

 

Łukasz Wojciechowski

Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, przedsiębiorca i bloger (statuo.pl). Certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Państwa WSEI w Lublinie. W pracy naukowej specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i samorządzie terytorialnym. Nauczyciel akademicki m.in. audytu bezpieczeństwa informacji i form przestępczości w cyberprzestrzeni. Promotor prac dyplomowych w zakresie bezpieczeństwa. Autor i współautor monografii naukowych na temat bezpieczeństwa informacji, kilkudziesięciu artykułów naukowych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych. Bierze czynny udział w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu Erasmus+. Oprócz zajęć akademickich zrealizował kilkadziesiąt autorskich szkoleń, warsztatów i wykładów w tematyce, w której się specjalizuje. Jako przedsiębiorca współpracuje z podmiotami publicznymi i przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia i wdrażania procedur m.in. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej oraz tworzenia regulaminów i dokumentacji wewnętrznej.

 

 

Prowadzimy popularne blogi poświęcone bezpieczeństwu informacji

 

 

Współpracują z nami

 

Nasze długie doświadczenie na rynku bezpieczeństwa informacji pozwoliło nam poznać i zaprosić do współpracy naprawdę wspaniałych ekspertów od bezpieczeństwa informacji, analizy i oceny ryzyka, cyberbezpieczeństwa. Mamy pewność, że każdy z kim współpracujemy będzie dbał o naszych klientów tak samo, jak my byśmy to zrobili. Kładziemy także bardzo duży nacisk na to, aby byli to ludzie komunikatywni, potrafiący mówić o trudnych rzeczach prostym językiem i posiadający umiejętności trenerskie, tak bardzo poszukiwane przez uczestników szkoleń. Właśnie dlatego nasze szkolenia są prowadzone na wesoło, w oparciu o przykłady z codziennej pracy prowadzącego. Nie ma pytań bez odpowiedzi, nie ma nudy. Jest cenna i konkretna wiedza, która sprawdza się w praktyce.

 

 

 


 

Jerzy Borkowski

Ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, specjalista ds. obronnych, prowadzi nadzór nad elektronicznymi systemami bezpieczeństwa, opracowuje i wdraża plany ochrony obiektów. Po prawie 20 latach pracy w policji (Ośrodek Szkolenia Policji, Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Sztab Policji, Wydział Łączności) rozpoczął współpracę z podmiotami publicznymi i przedsiębiorstwami. Szkoleniowiec z wieloletni doświadczeniem. Ławnik Izby Morskiej w Gdyni. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych na Uniwersytetcie Gdańskim.

 

 

 

 

Justyna Sutkowska

Specjalista do spraw ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i kontroli zarządczej. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku administracja oraz podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczony trener i praktyk. Posiada doświadczenie w dostosowywaniu instytucji publicznej do wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prowadzi szkolenia dla instytucji kultury, urzędów państwowych i firm. Od lat związana z sektorem publicznym.

 

 

 

 

Mariusz Warkoczyński

Inspektor Ochrony Danych oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w jednostce administracji rządowej, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Od kilkunastu lat zajmuje się systemami zabezpieczeń fizycznych i technicznych w ochronie informacji oraz ich zgodności z przepisami. Jako Inspektor Bezpieczeństwa TI przygotowywał do akredytacji oraz eksploatacji systemy do przetwarzania informacji niejawnych. Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem zasad tworzenia monitoringu wizyjnego i metod pracy operatorów w centrach nadzoru. Od kilku lat w związku z rosnącym znaczeniem ochrony danych osobowych osób fizycznych zajmuje się analizą ryzyk z tym związanych, wdrażaniem rozwiązań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa danych oraz prowadzeniem szkoleń w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych i RODO.

 

 

 

 

Małgorzata Wojciechowska

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i tłumacz języka angielskiego. Specjalizuje się w tłumaczeniach dokumentów, umów, pism sądowych, tłumaczeniach specjalistycznych w zakresie prawa i administracji. Wykonuje również tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Ukończyła studia lingwistyczne, zdobywając uprawnienia do tłumaczenia oraz uczenia języka niemieckiego i angielskiego. Jest również absolwentką trwającej cztery semestry specjalizacji w zakresie tłumaczeń symultanicznych (UMCS w Lublinie) oraz studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego (Uniwersytet Warszawski). Uczestniczka licznych wyjazdów międzynarodowych, wymian, kursów, szkoleń i stypendiów, m.in. stypendystka DAAD na kursie w zakresie języka ekonomicznego (LMU w Monachium), Erasmus+ w Wiedniu, kursie doskonalenia kompetencji kulturoznawczych na Uniwersytecie w Saarbrücken oraz szkoleń organizowanych przez Goethe-Institut. Lektor języka angielskiego i niemieckiego. Certyfikowany egzaminator Goethe-Institut na poziomach od A1 do C1.

 

Arkadiusz Zarębski

Specjalista ds. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, obecnie Inspektor Ochrony Danych, wspierający swoją wiedzą i doświadczeniem jednostki publiczne. Posiada doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostkach publicznych, wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem urzędy oraz szkoły. Ceniony szkoleniowiec od praktycznych aspektów ochrony danych osobowych i wdrażania RODO. Z administracją samorządową związany od 2004 r. Certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001.