Analiza ryzyka i zagrożeń dla Inspektorów Ochrony Danych w Katowicach

Szkolenie skierowane dla osób zainteresowanych lub już pełniących zadania Inspektora Ochrony Danych, którego celem jest praktyczne przygotowanie do pełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz innych przepisów mających wpływ na zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych. Zajęcia są prowadzone głównie w formie warsztatów, a prowadzący to doświadczeni praktycy, którzy na co dzień wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem podmioty publiczne i sektor prywatny.

Termin i miejsce: 3 października 2018 r., początek o godz. 10.00,  Sala szkoleniowa Europrofes (ul. Stawowa 10, 100 m od dworca PKP).

Koszt szkolenia: 900 zł netto plus 23% VAT Rabat first minute! Każde zgłoszenie złożone do 30 września do końca dnia otrzyma rabat 20%, tzn. koszt szkolenia wyniesie 720 zł netto plus 23% VAT.

Program szkolenia 

9.30-10.00 Rejestracja uczestników, serwis kawowy

10.00-10.40 Zasady i legalność przetwarzania danych – Mariusz Warkoczyński

10.40-11.40 – Pozyskiwanie zgody oraz realizacja obowiązków informacyjnych (warsztaty) – Sylwia Czub-Kiełczewska

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.00 Analiza ryzyk i zagrożeń (warsztaty) – Sylwia Czub-Kiełczewska

13.00-13.40 Ocena skutków przetwarzania (warsztaty) – Sylwia Czub-Kiełczewska

13.40 – 14.00 Przerwa kawowa

14.00 – 14.30 Postępowanie przy naruszeniach i prowadzenie rejestru naruszeń (warsztaty) – Mariusz Warkoczyński

14.30 – 15.00 Zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego (warsztaty) – Sylwia Czub-Kiełczewska

15.00 – 15.30 Powiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu (warsztaty) – Sylwia Czub-Kiełczewska

15.30-16.00 Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne (warsztaty) – Mariusz Warkoczyński

 Prowadzący:

Sylwia Czub-Kiełczewska

Ekspert do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl, publikuje na łamach Gazety Prawnej. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych, a także prowadzi zajęcia w zakresie realizacji obowiązków Inspektora Ochrony Danych na Politechnice Białostockiej.

 

 

Mariusz Warkoczyński
Inspektor Ochrony Danych oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w jednostce administracji rządowej. Od kilkunastu lat zajmuje się systemami zabezpieczeń fizycznych i technicznych w ochronie informacji oraz ich zgodności z przepisami. Jako Inspektor Bezpieczeństwa TI przygotowywał do akredytacji oraz eksploatacji systemy do przetwarzania informacji niejawnych. Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem zasad tworzenia monitoringu wizyjnego i metod pracy operatorów w centrach nadzoru. Od kilku lat w związku z rosnącym znaczeniem ochrony danych osobowych osób fizycznych zajmuje się analizą ryzyk z tym związanych, wdrażaniem rozwiązań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa danych oraz prowadzeniem szkoleń w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych i RODO.

 

 

 

W ramach opłaty za szkolenie Uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail
  • certyfikat
  • serwis kawowy i obiad podczas szkolenia

Przyjmowanie zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu, który należy przesłać mailem na adres:  szkolenia@wrcconsulting.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszenia pracownika (dla firm)

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu (dla osób fizycznych)

Regulamin usługi szkoleniowej

Zachęcamy do zabezpieczenia skanu formularza hasłem w celu zapewnienia poufności przesyłanych danych. Hasło prosimy przekazać na adres

Forma płatności: Przelewem po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, ale przed dniem szkolenia.

Ww. potwierdzenie wysyłane jest najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Organizator:                                     Koordynacja szkolenia:  

 

Patronat medialny: