Akredytowane szkolenie: Analiza ryzyka i zagrożeń dla Inspektorów Ochrony Danych w Katowicach

Akredytowane szkolenie skierowane dla osób zainteresowanych lub już pełniących zadania Inspektora Ochrony Danych, którego celem jest praktyczne przygotowanie do pełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz innych przepisów mających wpływ na zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych. Zajęcia są prowadzone głównie w formie warsztatów, a prowadzący to doświadczeni praktycy, którzy na co dzień wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem podmioty publiczne i sektor prywatny.

Termin i miejsce: 11 grudnia 2018 r., początek o godz. 10.00, Katowice.

Koszt szkolenia: 890 zł netto plus 23% VAT. Dla uczestników z podmiotów publicznych koszt szkolenia wynosi 490 zł netto plus 23% VAT w ramach akcji wspierania ochrony danych osobowych w instytucjach publicznych.

Rabat first minute! Każde zgłoszenie złożone do 15 listopada do końca dnia otrzyma rabat 20%. Rabat zostanie automatycznie doliczony do wyjściowej ceny udziału w szkoleniu.

Wszystkie nasze szkolenia prowadzą doświadczeni eksperci, którzy znani są z prowadzonych blogów branżowych, artykułów z zakresu ochrony danych osobowych, prowadzą zajęcia akademickie na studiach podyplomowych z ochrony danych, są certyfikowanymi audytorami ISO27001, świadczą usługi IOD.

            

 

Program szkolenia 

9.30-10.00 Rejestracja uczestników, serwis kawowy

10.00-10.30 Rola, status, obowiązki IOD w praktyce – Mariusz Warkoczyński

10.30-11.30 – Zasady i legalność przetwarzania danych, jako punkt wyjścia do analizy ryzyka – Mariusz Warkoczyński

11.30 – 11:45 Przerwa kawowa

12.00-12.40 Rejestry czynności przetwarzania – przydatne narzędzie do analizy ryzyka (warsztaty) – Sylwia Czub-Kiełczewska

12.40-13.40 Analiza ryzyk i zagrożeń (warsztaty) – Sylwia Czub-Kiełczewska

13.40 – 14.00 Przerwa kawowa

14:00 – 14:45 Analiza ryzyk i zagrożeń (warsztaty) – Sylwia Czub-Kiełczewska

14:45 – 15:00 Przerwa kawowa

15:00 – 15:30 Ocena skutków przetwarzania (warsztaty) – Mariusz Warkoczyński

15:30 – 16:30 Postępowanie przy naruszeniach poufności danych: ocena naruszenia, i ryzyka naruszenia, zgłoszenie do UODO, zawiadomienie osób – Mariusz Warkoczyński

 

 Prowadzący:

Sylwia Czub-Kiełczewska

Ekspert do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl, publikuje na łamach Gazety Prawnej. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych, a także prowadzi zajęcia w zakresie realizacji obowiązków Inspektora Ochrony Danych na Politechnice Białostockiej.

 

 

Mariusz Warkoczyński
Inspektor Ochrony Danych oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w jednostce administracji rządowej. Od kilkunastu lat zajmuje się systemami zabezpieczeń fizycznych i technicznych w ochronie informacji oraz ich zgodności z przepisami. Jako Inspektor Bezpieczeństwa TI przygotowywał do akredytacji oraz eksploatacji systemy do przetwarzania informacji niejawnych. Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem zasad tworzenia monitoringu wizyjnego i metod pracy operatorów w centrach nadzoru. Od kilku lat w związku z rosnącym znaczeniem ochrony danych osobowych osób fizycznych zajmuje się analizą ryzyk z tym związanych, wdrażaniem rozwiązań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa danych oraz prowadzeniem szkoleń w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych i RODO. Doświadczony trener prowadzący szkolenia dla podmiotów publicznych, w szczególności urzędów i bibliotek.

 

 

 

W ramach opłaty za szkolenie Uczestnicy otrzymają:

  • materiały warsztatowe, notatniki A4, długopisy
  • materiały szkoleniowe  i prezentację w wersji elektronicznej przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail
  • certyfikat
  • małe grupy szkoleniowe
  • serwis kawowy i ciasteczkowy

Przyjmowanie zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu, który należy przesłać mailem na adres:  szkolenia@wrcconsulting.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszenia pracownika (dla firm)

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu (dla osób fizycznych)

Regulamin usługi szkoleniowej

Zachęcamy do zabezpieczenia skanu formularza hasłem w celu zapewnienia poufności przesyłanych danych. Hasło prosimy przekazać na adres

Forma płatności: Przelewem po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, ale przed dniem szkolenia.

Ww. potwierdzenie wysyłane jest najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Organizator:                                     Koordynacja szkolenia: