Inspektorzy Ochrony Danych

Współpracujemy ze specjalistami z branży ochrony danych osobowych, którzy świadczą usługi doradcze oraz usługi Inspektora Ochrony Danych. Każdy z polecanych przez nas specjalistów przeszedł pozytywnie nasz test wiedzy i umiejętności, możemy więc zaświadczyć, że ma odpowiednie kwalifikacje do wykonywania obowiązków IOD.

Inspektorzy Ochrony Danych współpracujący z WRC Consulting:

Ryszard Fudała, ryssap69@wp.pl, tel. 501 566 409, Białystok,
województwo działalności: podlaskie

Witold Matoga, wimatoga@gmail.com, Kraków,
województwo działalności: małopolskie

Kamil Piotrowski, kamil.piotrowski@wp.pl, tel. 501 391 043, Warszawa,
województwo działalności: mazowieckie

Ewa Trela-Rutkowska, ewa.trela-rutkowska@adwokatura.pl, tel. 690 261 896,
województwo działalności: łódzkie