Kalendarz szkoleń

Jakość naszych szkoleń została zweryfikowana i potwierdzona poprzez wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.14/00345/2018 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, prowadzącego rejestr instytucji szkoleniowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781).

Zapowiedzi szkoleń (więcej informacji wkrótce):

Łódź (15 lutego 2019 r.): Analiza ryzyk i zagrożeń dla Inspektorów Ochrony Danych

Toruń (22 lutego 2019 r.): Analiza ryzyk i zagrożeń dla Inspektorów Ochrony Danych

Warszawa (26 lutego 2019 r.): Analiza ryzyk i zagrożeń dla Inspektorów Ochrony Danych

Olsztyn (8 marca 2019 r.): Analiza ryzyk i zagrożeń dla Inspektorów Ochrony Danych

Warszawa (22 marca 2019 r.): Dokumentacja i procedury zgodnie z RODO

Lublin (29 marca 2019 r.): Dokumentacja i procedury zgodnie z RODO

Wrocław (12 kwietnia 2019 r.): Dokumentacja i procedury zgodnie z RODO

Chcesz zaprosić trenera do swojej firmy, aby przeprowadził szkolenie dla pracowników/kierownictwa/IOD? Może potrzebujesz szkolenia indywidualnego? Napisz do nas.