Kalendarz szkoleń

Jakość naszych szkoleń została zweryfikowana i potwierdzona poprzez wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.14/00124/2019 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, prowadzącego rejestr instytucji szkoleniowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781).
Zapraszamy na szkolenie:

Chcesz zaprosić trenera do swojej firmy, aby przeprowadził szkolenie dla pracowników/kierownictwa/IOD? Może potrzebujesz szkolenia indywidualnego? Napisz do nas.