Przygotowanie firmy na RODO

Nieważne, czy w firmie wdrożono już procedury i należy je dostosować, czy nie ma nic, w ramach kompleksowej usługi dostosowania firmy do wymagań RODO, wdrożymy wszystkie niezbędne zmiany i procedury.

Niezbędnym elementem usługi jest przeprowadzenie całościowego audytu. Jest on punktem wyjścia do realizacji usługi, w ramach której możliwe jest:

  • opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (zbiór niezbędnych polityk, instrukcji, procedur, regulaminów)
  • zalecenia zmian, w celu dostosowania do RODO
  • wsparcie przy wdrażaniu zmian
  • przeszkolenie personelu
  • przeszkolenie ABI/IOD i ASI
  • opracowanie niezbędnych wzorów dokumentów
  • wsparcie w zawarciu niezbędnych aneksów do podpisanych przez klienta umów
  • wsparcie zewnętrznego eksperta (zryczałtowana usługa)