Regulamin świadczenia usług

Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług tradycyjnych oraz drogą elektroniczną przez WRC Consutling będący marką handlową, której właścicielem jest ESCEKA – Sylwia Czub-Kiełczewska z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 111/28, 05-091 Ząbki, 952-19-40-124, REGON 364 386 931. , dalej ESCEKA. Regulamin skierowany jest do każdego Usługobiorcy, niezależnie od formy prawnej, w niniejszym Regulaminie Usługobiorca … Czytaj dalej Regulamin świadczenia usług