Akredytowane szkolenie: RODO dla Inspektorów Ochrony Danych w Lublinie

Szkolenie skierowane dla osób zainteresowanych lub już pełniących zadania Inspektora Ochrony Danych, którego celem jest praktyczne przygotowanie do pełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz innych przepisów mających wpływ na zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych. Zajęcia są prowadzone głównie w formie warsztatów, a prowadzący to doświadczeni praktycy, którzy na co dzień wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem podmioty publiczne i sektor prywatny.

Termin i miejsce: 15 i 16 listopada 2018 r., początek o godz. 9.00,  Hotel Focus, Al. Kraśnicka 80)

Koszt szkolenia: 1200 zł netto plus 23% VAT. Dla uczestników z podmiotów publicznych koszt szkolenia wynosi 790 zł netto plus 23% VAT w ramach akcji wspierania ochrony danych osobowych w instytucjach publicznych.

Rabat first minute! Każde zgłoszenie złożone do 30 października do końca dnia otrzyma rabat 20%.

Wszystkie nasze szkolenia prowadzą doświadczeni eksperci, którzy znani są z prowadzonych blogów branżowych, artykułów z zakresu ochrony danych osobowych, prowadzą zajęcia akademickie na studiach podyplomowych z ochrony danych, są certyfikowanymi audytorami ISO27001, świadczą usługi IOD.

            

Program szkolenia

Dzień I

8.30-9.00 Rejestracja uczestników, serwis kawowy

9.00-9.30 Zasady przetwarzania i legalność przetwarzania danych (warsztaty) – Sylwia Czub-Kiełczewska

9.30-11.00 Pozyskiwanie zgody oraz realizacja praw osoby, której dane dotyczą (warsztaty) – Sylwia Czub-Kiełczewska

11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.00 Jak zachować niezależność w realizacji zadań IOD – Marta Rejner

12.00-13.30 Tworzenie i prowadzenie rejestru czynności przetwarzania (warsztaty) – Marta Rejner

13.30-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-15.45 Powierzanie, udostępnianie i współadministrowanie – Łukasz Wojciechowski

 

Dzień II

8.30-9.00 Serwis kawowy

9.00-9.30 Tworzenie i prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (warsztaty) – Sylwia Czub-Kiełczewska

9.30 -10.30 Analiza ryzyk i zagrożeń (warsztaty) – Łukasz Wojciechowski

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.00 Ocena skutków przetwarzania (warsztaty) – Sylwia Czub-Kiełczewska

12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 13.15 Postępowanie przy naruszeniach i prowadzenie rejestru naruszeń – Łukasz Wojciechowski

13.15-14.15 Przerwa obiadowa

14.15 – 14.45 Zgłaszanie naruszeń od organu nadzorczego (warsztaty) – Łukasz Wojciechowski

14.45-15.15 Powiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu (warsztaty) – Marta Rejner

15.15-15.45 Podsumowanie szkolenia – Sylwia Czub-Kiełczewska

 

 Prowadzący:

    

Sylwia Czub-Kiełczewska

Ekspert do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl, publikuje na łamach Gazety Prawnej. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych, a także prowadzi zajęcia w zakresie realizacji obowiązków Inspektora Ochrony Danych na Politechnice Białostockiej.

 

 

Marta Rejner

Ekspert od dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001. Posiada wykształcenie techniczne, jest specjalistą od przygotowywania i wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji, zarządzania ciągłością działania oraz wdrażania dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych. Ma doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora publicznego, w szczególności z urzędami, instytucjami kultury oraz placówkami medycznymi. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera biblioteki oraz prywatne praktyki lekarskie.

 

 

 

dr Łukasz Wojciechowski

Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, przedsiębiorca i bloger (statuo.pl). Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Państwa WSEI w Lublinie. W pracy naukowej specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i samorządzie terytorialnym. Nauczyciel akademicki m.in. audytu bezpieczeństwa informacji i form przestępczości w cyberprzestrzeni. Promotor prac dyplomowych w zakresie bezpieczeństwa. Autor i współautor monografii naukowych na temat bezpieczeństwa informacji, kilkudziesięciu artykułów naukowych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych. Bierze czynny udział w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu Erasmus+. Oprócz zajęć akademickich zrealizował kilkadziesiąt autorskich szkoleń, warsztatów i wykładów w tematyce, w której się specjalizuje. Jako przedsiębiorca współpracuje z podmiotami publicznymi i przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia i wdrażania procedur m.in. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej oraz tworzenia regulaminów i dokumentacji wewnętrznej.

 

W ramach opłaty za szkolenie Uczestnicy otrzymają:

  • wydrukowane materiały warsztatowe, notatnik A4, długopis
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail
  • certyfikat
  • gwarancję małej grupie szkoleniowej
  • serwis kawowy i obiad podczas szkolenia

Przyjmowanie zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu, który należy przesłać mailem na adres:  szkolenia@wrcconsulting.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszenia pracownika (dla firm)

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu (dla osób fizycznych)

Regulamin usługi szkoleniowej

 

Zachęcamy do zabezpieczenia skanu formularza hasłem w celu zapewnienia poufności przesyłanych danych. Hasło prosimy przekazać na adres

Forma płatności: Przelewem po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, ale przed dniem szkolenia.

Ww. potwierdzenie wysyłane jest najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

 

Organizator:                                     Koordynacja szkolenia: