Szkolenie „RODO dla początkujących IOD”

Szkolenie jest adresowane do osób, które zajmują się od niedawna ochroną danych osobowych w firmach i instytucjach – podejmują kluczowe decyzje reprezentując administratora danych osobowych, pełnią funkcję Inspektora ochrony danych, przygotowują procedury i wdrażają RODO, a także tych, które chciałby rozpocząć swoją przygodę z ochroną danych osobowych. Znani i doświadczeni prowadzący położą nacisk na rozwiązania praktyczne.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jak przeprowadzać analizę ryzyka i ocenę skutków zgodnie z RODO,
 • jak przeprowadzać audyty i wdrażać mechanizmy naprawcze,
 • w jaki sposób legalnie udostępniać i powierzać dane osobowe,
 • jakie są techniczne i organizacyjne środki zabezpieczania danych osobowych,
 • jakie naruszenia należy zgłaszać do Prezesa UODO,
 • jak w praktyce realizować prawa osób, których dane dotyczą.

W tej edycji szkolenia położymy też duży nacisk na bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych – pokażemy zagrożenia na konkretnych przykładach, m.in. źródła zagrożeń, podstawowe formy ataków i formy działania złośliwego oprogramowania. Pokażemy jak zabezpieczać dane w systemach informatycznych zgodnie z RODO i z zachowaniem praw osób, których dane dotyczą. Szkolenie będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń z ekspertami i praktykami..
Dlaczego właśnie to szkolenie?

 • Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni profesjonaliści, którzy znają przepisy o ochronie danych osobowych nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce
 • Wśród prowadzących są autorzy popularnych i cenionych blogów poświęconych ochronie danych, eksperci współpracujący z INFOR i Gazetą Prawną, szkoleniowcy, inspektorzy ochrony danych, audytorzy
 • Uczestnicy otrzymają kompleksową, praktyczną wiedzę

Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy mogą przystąpić do testu, którego pozytywne ukończenie gwarantuje wpisanie na listę polecanych Inspektorów Ochrony Danych na stronie WRC Consulting oraz polecanie potencjalnym klientom, którzy będą poszukiwali IOD za pośrednictwem naszej strony lub naszych blogów Sylwia Czub bloguje o danych osobowych oraz Statuo.

            

Pozytywne ukończenie testu będzie stanowiło dla nas gwarancję, że uczestnik ma zweryfikowane przez nas wiedzę i kwalifikacje, do polecania go do realizowania zadań IOD u naszych klientów.

 

Program

I dzień – 17.10.2019 r.

8.00-9.00 – Rejestracja uczestników / serwis kawowo-ciasteczkowy

9.00-9.30 – RODO bez tajemnic – rozgrzewka (Łukasz Wojciechowski)

9.30-10.15 – Realizacja praw osób, których dane dotyczą (Marta Rejner)

10.15-11.00 – Realizacja obowiązków informacyjnych w praktyce (Sylwia Czub-Kiełczewska)

11.00-11.15 – przerwa kawowa

11.15-13.00 – (warsztat) Okresowy, planowany audyt – które obszary sprawdzać, na co zwracać uwagę, jak gromadzić dowody z audytu, monitorowanie wdrożenia zaleceń z poprzednich audytów (Marta Rejner/Sylwia Czub-Kiełczewska)

13.00-13.45 – przerwa obiadowa

13.45-14.15 – Naruszenia podlegające i niepodlegające zgłoszeniu do Prezesa UODO (Łukasz Wojciechowski)

14.15-14.45 – (warsztat) Zgłaszanie naruszeń do Prezesa UODO (Łukasz Wojciechowski)

14.45-15.45 – Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni a RODO – sieci komputerowe, źródła zagrożeń, formy ataków (Michał Zajączkowski)

15.45-16.00 – przerwa kawowa

16.00-17.00 – Prezentacja działania złośliwego oprogramowania (kradzież informacji z sieci niepodłączonych do Internetu), omówienie podatności typu 0-day i zagrożeń z nimi związanych, ransomware i złośliwe urządzenia typu pendrive, myszy, ładowarki itp. (Michał Zajączkowski)

 

II dzień – 18.10.019 r.

9.00-10.00 – Serwis kawowo-ciasteczkowy

10.00-10.30 – Ryzyko i metodyka przeprowadzania jego analizy zgodnie z RODO (Łukasz Wojciechowski)

10.30-11.00 – (warsztat) Analiza ryzyka (Łukasz Wojciechowski)

11.00-11.45 – (warsztat) Ocena skutków dla ochrony danych (Sylwia Czub-Kiełczewska)

11.45-12.00 – przerwa kawowa

12.00-12.45 – (warsztat) Bezpieczne i zgodne z przepisami prawa powierzanie, udostępnianie i współadministrowanie danymi osobowymi (Łukasz Wojciechowski)

12.45-13.15 – Dostosowywanie środków technicznych i organizacyjnych do ryzyk i zagrożeń u administratora (Marta Rejner)

13.15-13.45 – przerwa obiadowa

13.45-15.15 – Case study: Stosowanie RODO w kontekście decyzji administracyjnych Prezesa UODO (Sylwia Czub-Kiełczewska)

15.15-15.30 – przerwa kawowa

16.30 – Test wiedzy

Cena szkolenia: 

Udział w jednym dniu : 899 zł + vat

Udział w całym szkoleniu: 1690 zł + vat

Rabat first minute! Każde zgłoszenie złożone do  30  wrześniad końca dnia otrzyma automatycznie naliczony rabat 20%.

Cena obejmuje:

 • Obiad
 • Serwis kawowo-ciasteczkowy w trakcie szkolenia (kawa z ekspresu, herbata, wybór ciastek i słodyczy)
 • Materiały ze szkolenia (także w wersji elektronicznej)
 • Notatnik i długopis
 • Gadżet szkoleniowy
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo

Termin i miejsce: 17-18 października 2019 r., Warszawa

Zgłoszenie udziału

Formularz zgłoszenia na szkolenie dla osoby fizycznej

Formularz dla pracodawcy zgłaszającego pracownika na szkolenie

Regulamin szkolenia

Wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wysłać  na adres

Zachęcamy do zabezpieczenia skanu formularza hasłem w celu zapewnienia poufności przesyłanych danych. Hasło prosimy przekazać na adres


 

Sylwia Czub-Kiełczewska

Ekspert do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych. Świadczy także usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych.

 

 

 

Marta Rejner

Ekspert od dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Posiada wykształcenie techniczne, jest specjalistą od przygotowywania i wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji, zarządzania ciągłością działania oraz wdrażania dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych. Ma doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora publicznego, w szczególności z urzędami, instytucjami kultury oraz placówkami medycznymi. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera biblioteki oraz prywatne praktyki lekarskie.

 

 

 

 

Łukasz Wojciechowski

Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, przedsiębiorca i bloger (statuo.pl). Certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Państwa WSEI w Lublinie. W pracy naukowej specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i samorządzie terytorialnym. Nauczyciel akademicki m.in. audytu bezpieczeństwa informacji i form przestępczości w cyberprzestrzeni. Promotor prac dyplomowych w zakresie bezpieczeństwa. Autor i współautor monografii naukowych na temat bezpieczeństwa informacji, kilkudziesięciu artykułów naukowych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych. Bierze czynny udział w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu Erasmus+. Oprócz zajęć akademickich zrealizował kilkadziesiąt autorskich szkoleń, warsztatów i wykładów w tematyce, w której się specjalizuje. Jako przedsiębiorca współpracuje z podmiotami publicznymi i przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia i wdrażania procedur m.in. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej oraz tworzenia regulaminów i dokumentacji wewnętrznej.

 

Michał Zajączkowski

Specjalista do spraw ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz terroryzmu.  Szkoleniowiec i wykładowca Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.  Certyfikowany audytor wewnętrzny PN – ISO/IEC 27001. Ekspert Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku administracja oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz w Collegium Civitas z zakresu analizy informacji i zagrożeń terrorystycznych. Wieloletni funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.