Szkolenie „Zostań Inspektorem Ochrony Danych”

Wraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), powstało zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowanych specjalistów od ochrony danych – Inspektorów Ochrony Danych (IOD). W dzisiejszych czasach informacja ma wartość, jest towarem i walutą, którą płaci się za „darmowe usługi”. Wiele biznesów opiera się na przetwarzaniu danych, a zapewnienie poufności informacji nabiera znaczenia nie tylko ze względu na przepisy o ochronie danych i możliwe kary finansowe, ale także ze względu na interes biznesowy spółki. Inspektor Ochrony Danych to osoba, która identyfikuje słabe punkty w procesach przetwarzania danych osobowych w organizacji, tworzy procedury, analizuje ryzyka i wspiera kierownictwo w minimalizowaniu ryzyka. Dla wielu firm posiadanie Inspektora Ochrony Danych w swoich szeregach oraz stosowanie procedur zachowania poufności to symbol profesjonalizmu, który może dać przewagę biznesową.

W celu odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowanie oraz coraz częstsze pytania o to

Jak zostać Inspektorem Ochrony Danych?

Jak znaleźć pracę jako Inspektor Ochrony Danych?

Czy kogoś polecacie na Inspektora Ochrony Danych?

Postanowiliśmy zorganizować szkolenie dla osób, które chcą pełnić funkcję IOD.

Dlaczego właśnie to szkolenie?

  • Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni profesjonaliści, którzy znają przepisy o ochronie danych osobowych nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce
  • Wśród prowadzących są autorzy popularnych i cenionych blogów poświęconych ochronie danych, eksperci współpracujący z INFOR i Gazetą Prawną, szkoleniowcy, inspektorzy ochrony danych, audytorzy
  • Uczestnicy otrzymają kompleksową, praktyczną wiedzę

Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy mogą przystąpić do testu, którego pozytywne ukończenie gwarantuje wpisanie na listę polecanych Inspektorów Ochrony Danych na stronie WRC Consulting oraz polecanie potencjalnym klientom, którzy będą poszukiwali IOD za pośrednictwem naszej strony lub naszych blogów Sylwia Czub bloguje o danych osobowych oraz Statuo.

            

Pozytywne ukończenie testu będzie stanowiło dla nas gwarancję, że uczestnik ma zweryfikowane przez nas wiedzę i kwalifikacje, do polecania go do realizowania zadań IOD u naszych klientów.

Szkolenie będzie trwało 3 dni, podczas których uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych i ich stosowania. Zajęcia będą prowadzone w większości w formie warsztatów lub wykładów w połączeniu z obszernym omówieniem przykładów.

Program

I dzień – fundamentalne zasady RODO

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników, serwis kawowy
9.00 – 9.10 Przywitanie i sprawy organizacyjne
9.10 – 9.30  Zrozumieć RODO, czyli po co to wszystko? Sylwia Czub-Kiełczewska
9.30 – 10.30 Zasady i legalność przetwarzania danych osobowych Jerzy Borkowski
10.30 – 10:40 Przerwa kawowa
10.40 12.00 Warsztaty: Zasady pozyskiwania zgody, obowiązki informacyjne – Sylwia Czub-Kiełczewska
12.00 – 12.10 Przerwa kawowa
12.10 – 13.30 Powierzenie, udostępnianie i współadministrowanie danych Łukasz Wojciechowski
13.30 – 14.10 Przerwa obiadowa
14.10 – 15.40 Warsztaty: Zasady rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych – Marta Rejner
15.40 – 16.00 Panel dyskusyjny: prawa podmiotów danych w praktyce

II dzień – jak stosować RODO

8.30 – 9.00 Rejestracja obecności, serwis kawowy
9.00 – 10.30 Warsztaty: Wykonywanie sprawdzeń – Arkadiusz Zarębski
10.30 – 10.40 Przerwa kawowa
10.40 – 11.00 Techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych – Marta Rejner
11.00 – 11.30 Cyberbezpieczeństwo i formy przestępczości w cyberprzestrzeni – Łukasz Wojciechowski
11.30 – 12.10 Pozycja i rola Inspektora Ochrony Danych – Jerzy Borkowski
12.10 – 12.20 Przerwa kawowa
12.20 – 14.00 Warsztaty: Analiza ryzyka – Łukasz Wojciechowski
14.00 – 14.40 Przerwa obiadowa
14.40 – 15.10 Warsztaty: Ocena skutków dla ochrony danych – Sylwia Czub-Kiełczewska
15.10 – 15.40  RODO a przepisy sektorowe –  Arkadiusz Zarębski
15.40 – 16.00 Panel dyskusyjny: Pierwsza praca IOD, ocena przygotowania firmy do RODO

III dzień – praktyczne aspekty pracy IOD

8.30 – 9.00 Rejestracja obecności, serwis kawowy
9.00 – 9.30 Warsztaty: Procesowe podejście do przetwarzania danych, czyli jak skutecznie wspierać ADO – Marta Rejner
9.30 – 10.00 Strona internetowa instytucji i firmy a RODO – Jerzy Borkowski
10.00 – 10.10 Przerwa kawowa
10.10 – 11.40 Warsztaty: Zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych – Łukasz Wojciechowski
11.40 – 11.50 Przerwa kawowa
11.50 – 13.00 Warsztaty: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – Arkadiusz Zarębski
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.15 – 14.00 TEST WIEDZY (dla chętnych)
14.00 – 14.40 Przerwa obiadowa
14.40 – 15.10 Złe praktyki, typowe ryzyka u poszczególnych grup administratorów – Sylwia Czub-Kiełczewska
15.10 – 16.00 Panel dyskusyjny: nadzór nad procesami przetwarzania w praktyce

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
ul. Gocławska 4, sala 212
. Organizator zapewnia komfortową salę, obiady (także wegetariańskie) oraz serwis kawowy/herbaciany/ciasteczkowy.

Zgłoszenie udziału

Termin: 17-19 października 2018 roku (3 dni).

Koszt: 2 500 zł netto plus 23% VAT Rabat first minute! Każde zgłoszenie złożone do  16 września do końca dnia otrzyma rabat 20%, tzn. koszt szkolenia wyniesie 2000 zł netto plus 23% VAT.

Uczestnicy otrzymają świadectwa uczestnictwa w szkoleniu ostatniego dnia szkolenia. Organizator prześle pocztą e-mail, na adres wskazany przez uczestnika wynik uzyskany w teście wiedzy. Informacja o wyniku zostanie przekazana jedynie uczestnikowi.

Formularz zgłoszenia na szkolenie dla osoby fizycznej

Formularz zgłoszenia na szkolenie uczestnika zgłaszanego przez pracodawcę

Regulamin szkolenia

Wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wysłać  na adres

Zachęcamy do zabezpieczenia skanu formularza hasłem w celu zapewnienia poufności przesyłanych danych. Hasło prosimy przekazać na adres

Wykładowcy

 

 

Sylwia Czub-Kiełczewska

Ekspert do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl, publikuje na łamach Gazety Prawnej. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych, a także prowadzi zajęcia w zakresie realizacji obowiązków Inspektora Ochrony Danych na Politechnice Białostockiej.

 

 

Marta Rejner

Ekspert od dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001. Posiada wykształcenie techniczne, jest specjalistą od przygotowywania i wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji, zarządzania ciągłością działania oraz wdrażania dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych. Ma doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora publicznego, w szczególności z urzędami, instytucjami kultury oraz placówkami medycznymi. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera biblioteki oraz prywatne praktyki lekarskie.

 

 

 

Jerzy Borkowski

Ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, specjalista ds. obronnych, prowadzi nadzór nad elektronicznymi systemami bezpieczeństwa, opracowuje i wdraża plany ochrony obiektów. Po prawie 20 latach pracy w policji (Ośrodek Szkolenia Policji, Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Sztab Policji, Wydział Łączności) rozpoczął współpracę z podmiotami publicznymi i przedsiębiorstwami. Szkoleniowiec z wieloletni doświadczeniem. Ławnik Izby Morskiej w Gdyni.

 

 

 

dr Łukasz Wojciechowski

Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, przedsiębiorca i bloger (statuo.pl). Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Państwa WSEI w Lublinie. W pracy naukowej specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i samorządzie terytorialnym. Nauczyciel akademicki m.in. audytu bezpieczeństwa informacji i form przestępczości w cyberprzestrzeni. Promotor prac dyplomowych w zakresie bezpieczeństwa. Autor i współautor monografii naukowych na temat bezpieczeństwa informacji, kilkudziesięciu artykułów naukowych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych. Bierze czynny udział w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu Erasmus+. Oprócz zajęć akademickich zrealizował kilkadziesiąt autorskich szkoleń, warsztatów i wykładów w tematyce, w której się specjalizuje. Jako przedsiębiorca współpracuje z podmiotami publicznymi i przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia i wdrażania procedur m.in. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej oraz tworzenia regulaminów i dokumentacji wewnętrznej.

 

 

 

Arkadiusz Zarębski

Specjalista ds. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, obecnie Inspektor Ochrony Danych, wspierający swoją wiedzą i doświadczeniem jednostki publiczne. Posiada doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostkach publicznych, wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem urzędy oraz szkoły. Ceniony szkoleniowiec od praktycznych aspektów ochrony danych osobowych i wdrażania RODO. Z administracją samorządową związany od 2004 r. Certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001.