Tworzenie dokumentacji bezpieczeństwa i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Nasi specjaliści pomogą Twojej firmie wdrożyć skuteczny System Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji. Kierownictwo firmy, które nie wdrożyło skutecznych procedur zarządzania bezpieczeństwem informacji nie jest w stanie zapewnić poufności informacji chronionych, nie będzie też w stanie sprostać wymaganiom RODO.

Nasi specjaliści przygotowują dokumentacje szyte na miarę, od początku do końca, a także wspierają klientów w procesie wdrożenia dokumentów. Nie przesyłamy gotowych wzorów, nasze dokumentacje tworzymy dla konkretnego klienta, uwzględniając jego potrzeby, specyfikę jego branży oraz ryzyka dla posiadanych zasobów chronionych.

Nasi eksperci mogą oprócz stworzenia nowej dokumentacji, podjąć się aktualizacji istniejącej, sporządzić rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii przetwarzania, pomóc w przeprowadzeniu analizy ryzyka i zagrożeń. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy nasze usługi do potrzeb Twojego biznesu.