Usługi

Świadczymy usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych dla biznesu oraz podmiotów publicznych na terenie całego kraju.

Audyty zgodności przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych

Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w realizacji obowiązków Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz uprawnienia audytorów wewnętrznych ISO27001. Na zlecenie klientów przeprowadzają audyty zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami, mające na celu wykrycie obszarów ryzyk i zagrożeń oraz przygotowanie zaleceń minimalizujących te ryzyka. Celem audytów jest poprawa bezpieczeństwa danych w firmie, ale także opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audyty są także punktem wyjścia do dostosowania procesów przetwarzania do RODO.

Dowiedz się więcej


Przygotowanie firmy na RODO

Oferujemy pomoc w stworzeniu i optymalizacji istniejących procedur bezpieczeństwa informacji, aby przygotować firmę na stosowanie wymagań RODO. Przeprowadzamy klienta przez proces od A do Z, zaczynając od audytu, przygotowania zaleceń, opracowania procedur, dokumentacji, zmian w regulaminach, umowach, politykach, kończąc na wdrożeniu rozwiązań i zaleceń oraz wsparciu w realizacji dalszych obowiązków

Dowiedz się więcej


Tworzenie dokumentacji bezpieczeństwa i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Nasi eksperci tworzą szyte na miarę dokumentacje, regulaminy i procedury bezpieczeństwa informacji. Wszystkie dokumenty są tworzone pod indywidualne potrzeby klienta, zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz zaleceniami normy ISO27001.

Dowiedz się więcej


Szkolenia i warsztaty

Ochrona danych osobowych dla pracowników i kierownictwa

 • Szkolenia zamknięte dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przeprowadzane w jego siedzibie, w dogodnym terminie i czasie
 • Szkoleni otwarte organizowane w Warszawie

Nasi trenerzy to doświadczeni praktycy, na co dzień realizujący zadania IOD lub świadczący usługi doradcze w ramach zewnętrznego consultingu. Wszystkie szkolenia są oparte na przykładach z codziennej pracy przy nadzorowaniu bezpieczeństwa informacji.

Przykładowe zagadnienia

 • Dostosowanie firmy do zmian wynikających z RODO
 • Postępowanie z naruszeniami ochrony danych osobowych
 • Zgłaszanie incydentów do Prezesa UODO
 • Analiza ryzyka i zagrożeń
 • Marketing produktów i usług zgodny z przepisami
 • Realizowanie obowiązków IOD
 • Skuteczne pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych
 • Zakres odpowiedzialności pracowników
 • Case study – postępowanie przy naruszeniach poufności

Dowiedz się więcej

Szkolenia indywidualne dla Inspektorów Ochrony Danych

Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów na co dzień realizujących obowiązki IOD. Skierowane jest zarówno dla osób, które już pełnią obowiązki IOD, jak i tych, którzy chcieliby zdobyć niezbędną wiedzę do pełnienia tej funkcji. Nasi trenerzy przygotowują uczestników do realizowania zadań inspektorów ochrony danych (IOD).  Program i czas trwania szkolenia jest dostosowywany do potrzeb uczestnika (min. 1 dzień, maksimum 3 dni w ramach jednej usługi). Trenerzy omawiają z uczestnikiem jego codzienne problemy w zapewnianiu nadzoru nad przestrzeganiem przetwarzania danych oraz pomagają znaleźć skuteczne rozwiązania i opracować niezbędne procedury. Jest to jedno z naszych najlepszych i cieszących się największą popularnością szkoleń. Warto podkreślić, że koszt szkolenia indywidualnego niejednokrotnie jest u nas niższy, niż szkolenie grupowe u konkurencji.

Dowiedz się więcej

Kontrola zarządcza

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie podmioty administracji państwowej i samorządowej mają obowiązek wdrożyć i realizować system kontroli zarządczej. Niestety w wielu podmiotach kontrola zarządcza nie jest rozumiana w sposób prawidłowy, przez co trudno ją wdrożyć i systematycznie prowadzić. Szkolenie ma na celu uporządkowanie tego ważnego obszaru funkcjonowania każdej instytucji. Uczestnicy otrzymują precyzyjne informacje czym jest kontrola zarządcza, jaka jest jej idea i w jaki sposób należy ją wdrożyć i prowadzić. Otrzymują też zestaw profesjonalnych materiałów, które mogą wykorzystać w swojej instytucji.

 • Szkolenia prowadzone przez praktyków
 • Program i zakres dostosowany do konkretnej instytucji
 • Obszerne warsztaty w ramach szkolenia
 • Omawianie zagadnienia w oparciu o obowiązujące w danym podmiocie regulaminy kontroli zarządczej

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Szkolenia są prowadzone na różnym poziomie, program może być realizowany zarówno w przedsiębiorstwach, w których kierownictwu zależy na wzmocnieniu świadomości personelu oraz jego należytej staranności w dbałości o bezpieczeństwo, jak i w szkołach, jako pogadanki dla uczniów.

Szkolenie jest odpowiedzią na wzrastającą liczbę cyberprzestępstw, których skutkiem są m.in.: utrata pieniędzy, autoryzowanie przestępstw skradzionymi danymi osobowymi, kompromitacja firm i instytucji mająca wpływ na utratę dobrego wizerunku. Uczestnicy dowiadują się jak rozpoznać zagrożenia oraz jakie kroki należy podjąć, aby nie stać się ofiarą cyberprzestępców. Pracując na konkretnych przykładach zdarzeń, które już wystąpiły, poznają mechanizmy oszustw w Internecie. Szkolenie daje także odpowiedź na pytanie – co zrobić, jeżeli ktoś popełnił błąd i już stał się ofiarą przestępczości w cyberprzestrzeni?

 • Rodzaje cyberprzestępstw – jak je rozpoznawać?
 • Co powinna zrobić ofiara cyberprzestępstwa
 • Jak zapobiegać kradzieżom tożsamości
 • Kontrola nad swoimi danych w Internecie

Dowiedz się więcej

Regulamin świadczenia usług